Strzelba myśliwska

Broń skonstruowana z zamierzeniem użycia jej do polowań na zwierzęta.
Rozwój narzędzi stosowanych przez przodków człowieka rozumnego w kulturach paleolitu istotnie wpłynął na zmianę sposobu zdobywania pożywienia. O ile przed ponad 3 milionami lat przodkowie ludzi byli głównie roślino- i padlinożerni, o tyle wraz ze zdolnością stosowania i obróbki narzędzi zmieniali się kolejno w myśliwych–zbieraczy i w końcu około 2 milionów lat temu w zorganizowanych myśliwych. Pierwotnie używana była do polowań prosta broń obuchowa (pałki) i miotana (kamienie o zaostrzonych krawędziach). Z czasem ludzie nauczyli się produkować broń drzewcową (włócznie, dzidy, oszczepy), białą (noże), miotającą (proce, łuki, kusze). Po wynalezieniu prochu bronią najczęściej używaną w łowiectwie stały się sztucery oraz strzelby.